Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834186
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Charissa obscurata
państwo: PL
lokalizacja: Markowa
kwadrat UTM: EA94
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 14 VIII 1993
zb./obs. przez: J. Bury
w kolekcji: Bury J.