Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834188
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Charissa obscurata
państwo: PL
lokalizacja: Polanka Horyniecka
kwadrat UTM: FA66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 22 VII 2006
zb./obs. przez: J. Mazepa
w kolekcji: Bury J.