Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834189
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Elophos dilucidaria
państwo: PL
lokalizacja: Przełęcz Tomanowa
kwadrat UTM: DV25
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15 VII 1963
zb./obs. przez: E. Palik
w kolekcji: Bury J.