Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834231
płeć: m
wpis rekordu: J. Bury
oryg. oznaczenie: Alsophila aceraria
państwo: PL
lokalizacja: Węgierka
kwadrat UTM: FA12
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 21 XI 2009
zb./obs. przez: J. Bury
w kolekcji: Bury J.