Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 834381
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Euchoeca nebulata
państwo: PL
kraina KFP: Bieszczady
lokalizacja: Wetlina
województwo: podkarpackie
kwadrat UTM: FV04
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 VII 2005
zb./obs. przez: J. Wojtusiak