Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834392
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Merrifieldia tridactyla
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: dol. Nidy
lokalizacja: Winiary
województwo: woj. świętokrzyskie
kwadrat UTM: DA78
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 V 2003
zb./obs. przez: J. Wojtusiak
w kolekcji: Wojtusiak J.