Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834619
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Lithostege griseata
państwo: PL
obszar chroniony: rez. Las Piwnicki [rezerwat]
województwo: kujawsko-pomorskie
kwadrat UTM: CD38
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 27 V 2001
zb./obs. przez: J. Twerd
w kolekcji: Twerd J.