Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834881
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Daphnis nerii
państwo: PL
lokalizacja: Mików
województwo: woj. podkarpackie
kwadrat UTM: EV86
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 10 VII 1990
zb./obs. przez: W. Śliwa
w kolekcji: Śliwa W.