Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 834909
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Eupithecia lanceata
państwo: PL
lokalizacja: Brynek
województwo: woj. śląskie
kwadrat UTM: CA39
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 IV 2007
zb./obs. przez: H. Szołtys
w kolekcji: Larysz A.