Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 835091
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Neofaculta infernella
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
obszar chroniony: rez. Mechacz Wielki [rezerwat]
województwo: warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: EF92
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 16 VI 1996
zb./obs. przez: T. Rynarzewski
w kolekcji: Rynarzewski T.