Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 835464
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Euchoeca nebulata
państwo: PL
lokalizacja: Nowy Dworek
województwo: lubuskie
kwadrat UTM: WT39
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 17 V 2002
zb./obs. przez: M. Mleczak
w kolekcji: Mleczak M.