Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 835465
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Eupithecia abietaria
państwo: PL
nadrzędny obszar chroniony: Łagowski P.K.
województwo: woj. lubuskie
kwadrat UTM: WT19
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: 27 V 2003
zb./obs. przez: M. Mleczak
w kolekcji: Mleczak M.