Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 835515
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Agdistis adactyla
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja: Glińsk
województwo: lubuskie
kwadrat UTM: WT39
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 7 VII 2005
zb./obs. przez: M. Mleczak
w kolekcji: Mleczak M.