Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 835529
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Agrius convolvuli
państwo: PL
lokalizacja: Glińsk
województwo: woj. lubuskie
kwadrat UTM: WT39
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15 IX 2003
zb./obs. przez: M. Mleczak
w kolekcji: Mleczak M.