Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 835627
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Agnathosia mendicella
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Augustowska
lokalizacja: Rygol
województwo: woj. podlaskie
kwadrat UTM: FE66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 31 VII 2006
zb./obs. przez: M. Mleczak
w kolekcji: Mleczak M.