Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836024
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Hyloicus pinastri
państwo: PL
lokalizacja: Sędziejowice
województwo: woj. łódzkie
kwadrat UTM: CC60
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 28 VII 2001
zb./obs. przez: B. Marciniak
w kolekcji: Marciniak B.