Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836059
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Habrosyne pyritoides
państwo: PL
lokalizacja: Bromierzyk
województwo: woj. mazowieckie
kwadrat UTM: DC59
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 8 VII 1992
zb./obs. przez: B. Marciniak
w kolekcji: Marciniak B.