Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836350
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Artiora evonymaria
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja: Koźlice
województwo: woj. dolnośląskie
kwadrat UTM: WT80
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20-28 VII 2002
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Malkiewicz A.