Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836355
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Charissa obscurata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Bory Dolnośląskie
lokalizacja: Wilkocin
województwo: woj. dolnośląskie
kwadrat UTM: WT50
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 16 VIII 2001
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Malkiewicz A.