Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836356
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Chesias legatella
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja: Parowa
województwo: dolnośląskie
kwadrat UTM: WS19
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 18 X 2002
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Malkiewicz A.