Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836383
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Jodis putata
państwo: PL
lokalizacja: Mokra
województwo: woj. dolnośląskie
kwadrat UTM: XS27
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 9 V 2001
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Malkiewicz A.