Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836388
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Melanthia procellata
państwo: PL
lokalizacja: Wysoki Kościół
województwo: woj. dolnośląskie
kwadrat UTM: XS48
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Clematis vitalba L.
data: 13 IX 2001
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Malkiewicz A.