Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836389
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Orthonama obstipata
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja nadrzędna: Bory Dolnośląskie
lokalizacja: Ławszowa
województwo: dolnośląskie
kwadrat UTM: WS29
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 13 X 2001
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Malkiewicz A.