Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836532
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Perizoma sagittata
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja nadrzędna: Polesie Lubelskie
lokalizacja: Sobibór
województwo: lubelskie
kwadrat UTM: FC80
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15 VII 2001
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Malkiewicz A.