Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836549
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Acrobasis sodalella
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Polesie Lubelskie
lokalizacja: Sobibór
województwo: lubelskie
kwadrat UTM: FC80
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25-28 VII 2001
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Malkiewicz A.