Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836573
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Jodis putata
państwo: PL
lokalizacja podrzędna: oddz. 317
nadrzędny obszar chroniony: Białowieski P.N.
województwo: woj. podlaskie
kwadrat UTM: FD94
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: 4 V 2001
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Stelmaszczyk R.