Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836607
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Eupithecia plumbeolata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Augustowska
lokalizacja: Rygol
województwo: woj. podlaskie
kwadrat UTM: FE57
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 VII 2005
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Malkiewicz A.