Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836616
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Narraga fasciolaria
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Augustowska
lokalizacja: Płaska
województwo: podlaskie
kwadrat UTM: FC47
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 12 VII 2005
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Malkiewicz A.