Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836625
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Rheumaptera hastata
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja: Zwierzyniec
województwo: woj. podlaskie
kwadrat UTM: FD84
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 V 2003
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Malkiewicz A.