Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836627
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Rhinoprora debiliata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Augustowska
lokalizacja: Ostryńskie
województwo: podlaskie
kwadrat UTM: FE56
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 4 VII 2005
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Malkiewicz A.