Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836709
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Nemapogon cloacella
państwo: PL
lokalizacja: Szostaki nad Biebrzą
województwo: woj. podlaskie
kwadrat UTM: EE90
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 20 VI 2001
zb./obs. przez: A. Malkiewicz
w kolekcji: Mleczak M.