Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836734
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Lampropteryx suffumata
państwo: PL
kraina KFP: Bieszczady
lokalizacja: Kalnica
województwo: podkarpackie
kwadrat UTM: FV05
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 9 V 2000
zb./obs. przez: A. Larysz
w kolekcji: Larysz A.