Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836956
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Archiearis notha
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Katowice
lokalizacja: Dolina Trzech Stawów
województwo: woj. śląskie
kwadrat UTM: CA66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 2 IV 1997
zb./obs. przez: A. Larysz
w kolekcji: Larysz A.