Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 836989
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Ecliptopera silaceata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Katowice
lokalizacja: Muchowiec
województwo: woj. śląskie
kwadrat UTM: CA56
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 7 VI 1998
zb./obs. przez: A. Larysz
w kolekcji: Larysz A.