Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837020
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Hydrelia sylvata
państwo: PL
lokalizacja: Imielin
województwo: woj. śląskie
kwadrat UTM: CA75
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 VI 2006
zb./obs. przez: A. Larysz
w kolekcji: Larysz A.