Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837021
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Hydriomena impluviata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Katowice
lokalizacja: Muchowiec
województwo: śląskie
kwadrat UTM: CA56
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 V 2001
zb./obs. przez: A. Larysz
w kolekcji: Larysz A.