Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837067
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Rheumaptera undulata
państwo: PL
lokalizacja: Imielin
województwo: woj. śląskie
kwadrat UTM: CA75
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 24 V 2007
zb./obs. przez: A. Larysz
w kolekcji: Larysz A.