Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837068
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Rhinoprora rectangulata
państwo: PL
lokalizacja: Imielin
województwo: śląskie
kwadrat UTM: CA75
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 19 VI 2006
zb./obs. przez: A. Larysz
w kolekcji: Larysz A.