Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837085
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Xanthorhoe biriviata
państwo: PL
kraina KFP: Górny Śląsk
lokalizacja nadrzędna: Katowice
lokalizacja: Murcki
województwo: śląskie
kwadrat UTM: CA66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 IV 1998
zb./obs. przez: A. Larysz
w kolekcji: Larysz A.