Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 837600
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Ecliptopera capitata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Pieniny Małe
lokalizacja: Jaworki
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: DV67
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 8 VII 2004
zb./obs. przez: J. Wojtusiak