Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 837601
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Elophos operaria
państwo: PL
kraina KFP: Tatry
lokalizacja: Wąwóz Kraków
województwo: małopolskie
kwadrat UTM: DV15
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 28 VI 2005
zb./obs. przez: J. Wojtusiak