Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837614
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Hydrelia sylvata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Pustynia Błędowska
lokalizacja: Klucze
lokalizacja podrzędna: dolina Białej Przemszy
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: CA97
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 13 VI 2003
zb./obs. przez: W. Kudła
w kolekcji: Wojtusiak J.