Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 837621
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Operophtera brumata
państwo: PL
lokalizacja: Klucze
lokalizacja podrzędna: Góra Jałowce (Czubatka)
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: CA97
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 30 X 2004
zb./obs. przez: W. Kudła