Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837643
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Apeira syringaria
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Gorce
lokalizacja: Ochotnica Górna
lokalizacja podrzędna: Jaszcze
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: DV38
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 29 VI 2003
zb./obs. przez: W. Kudła
w kolekcji: Wojtusiak J.