Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 837676
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Ecliptopera silaceata
państwo: PL
lokalizacja: Klucze
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: CA97
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 8 VIII 2004
zb./obs. przez: W. Kudła