Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 837683
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Spargania luctuata
państwo: PL
kraina KFP: Tatry
lokalizacja nadrzędna: Tatry Zachodnie
lokalizacja: Dolina Miętusia
województwo: małopolskie
kwadrat UTM: DV15
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 VII 2004
zb./obs. przez: W. Kudła