Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837791
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Orthonama vittata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: dol. Nidy
województwo: woj. świętokrzyskie
kwadrat UTM: DA78
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 26 V 2003
zb./obs. przez: W. Kudła
w kolekcji: Wojtusiak J.