Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 837821
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Hyloicus pinastri
państwo: PL
lokalizacja: Jeziory
województwo: woj. wielkopolskie
kwadrat UTM: XT48
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 28 VI 1994
zb./obs. przez: W. Kubasik
w kolekcji: Kubasik W.