Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838047
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Eupithecia sinuosaria
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Góry Bystrzyckie
lokalizacja: Paszków
województwo: woj. dolnośląskie
kwadrat UTM: XR07
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15 VII 2001
zb./obs. przez: A. Kokot
w kolekcji: Kokot A.