Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838274
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Agrius convolvuli
państwo: PL
lokalizacja: Brzeziny
województwo: woj. świętokrzyskie
kwadrat UTM: DB90
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 7 IX 2002
zb./obs. przez: J. Jakubczyk
w kolekcji: Jakubczyk J.